Odbor za človekove svoboščine

 

Izjava za javnost

 

Odbor za človekove svoboščine in pravice Izjava za javnost Slovensko javnost obveščamo, da smo ustanovili civilno gibanje Odbor za človekove svoboščine. Odbor smo ustanovili zaradi razmer v katerih se trenutno nahajamo državljanke in državljani ter vsi prebivalci Republike Slovenije in ukrepov v zvezi s covid-19 korona virusom. Izjava za javnost vsebuje dopis vsem članicam in članom Vlade Republike Slovenije in Varuhu človekovih pravic

Spoštovana Vlada Republike Slovenije!

Sprejeli in objavili ste odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je stopil v veljavo 30. marca 2020 in velja od polnoči tega dne pa vse do preklica. S tem odlokom se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje se dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter gibanje med občinami, razen v izjemnih primerih vnaprej dovoljenih opravil, ob pogoju, da se ohranja varna razdalja do drugih oseb. Ta odlok je bil sprejet zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (Covid-19).

Vlada je odlok sprejela na podlagi tistih statistik, iz katerih izhaja, da bi število obolelih lahko v bližnji prihodnosti preseglo kapacitete bolnišnic, pri čemer se je oprla predvsem na poročila o nedavnem dogajanju v Italiji in Španiji. Statistične projekcije se med seboj razlikujejo. Tista, ki se jo najpogosteje navaja kot najbolj verodostojno, pravi, da bi morali sprejeti ukrepe, s katerimi bi zajezili širjenje virusa za dva tedna, kar, po domače povedano, pomeni dva tedna karantene. Vlada je že pred približno dvema tednoma sprejela podoben odlok in karantena tudi sicer traja že več kot dva tedna. V odloku je omenjeno, da se globe za prekrške po tem odloku izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih.

Prizadevanje slovenske vlade, da zaščititi prebivalstvo Slovenije, je hvalevredno. Pa vendarle obstajajo povsem realne možnosti, da se vlada odloča zmotno in sprejema pretirane ukrepe. Dejstvo je, da obstaja veliko različnih strokovnih mnenj ter ogromno neznank glede koronavirusa. Lahko bi celo rekli, da je različnost pogledov in stališč izrazita. V Prilogi 1 smo zbrali zgolj nekatera mnenja nekaterih strokovnjakov (Priloga 1).

Koronavirus sam po sebi ni nekaj popolnoma neznanega, saj so ga odkrili že leta 1964. Pravzaprav korona virusi predstavljajo 10% - 15 % virusov, ki vsako leto povzročajo simptome, značilne za gripo. Prav tako virusi, ki povzročajo simptome, značilne za gripo, vsako leto mutirajo. Kaj so pravzaprav odkrili letos, še ni povsem jasno. O tem obstaja namreč več različnih mnenj.

Neenotnost stroke je dejstvo, ki je razvidno iz Priloge 1. Nekateri ugledni virologi povsem zavračajo zamisel o smiselnosti karantene, saj so mnenja, da bo ta karantena podaljšala širjenje virusa in s tem še bolj obremenila zdravstveni sistem, ki že sedaj zavrača mnoge kronične in druge bolnike, saj imajo okuženi oziroma oboleli s korona virusom prednost obravnave. Poleg tega bodo lahko dolgotrajni ukrepi družbi prinesli še dodatno nepovratno škodo.

Jasno je, da je vlada sprejela tiste ukrepe, ki ustrezajo zgolj eni izmed možnih interpretacij reševanja trenutne krize, pri čemer se ni zavezala nobenemu časovnemu roku, kar zbuja skrb. Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da odlok ne vsebuje časovne omejitve trajanja ukrepov. Kako dolgo naj bi trajali ti ukrepi, bo po vsej verjetnosti določeno na podlagi ene od možnih statističnih obdelav.

V medijih lahko zasledimo različne statistike glede števila okuženih, obolelih in umrlih zaradi korona virusa, ki se med seboj razlikujejo glede na naše razumevanje in interpretacijo le-teh. Spletni medij 24ur.com je denimo 19. 3. 2020 poročal zgolj o 1% umrlih zaradi koronavirusom, saj so vsi ostali umrli imeli pridružene druge kronične bolezni, medtem ko je Siol.net 15. 3. 2020 poročal: »…o 368 novih smrtnih žrtvah zaradi koronavirusne bolezni, kar je skoraj dvakrat več, kot jih je zaradi virusa umrlo v soboto.« S stališča psihološkega doživljanja bralcev, je prva vest najverjetneje objektivna, druga vest pa predstavlja senzacionalno novinarstvo, ki po nepotrebnem budi strah in tesnobo. .

Pravzaprav je kar nekaj znanstvenih ugotovitev pomirjujočih; mediji in tudi vse javne osebnosti (na kar je opozoril tudi Varuh Človekovih pravic v Odmevih 31. marca 2020) imajo moč in odgovornost, da komunicirajo in poročajo objektivno in pomirjujoče. Eno izmed njih najdemo v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji New England Medical Journal z dne 26. 3. 2020, ki ugotavlja naslednje: »Ugotovitve kažejo na to, da so posledice okužbe s Covid-19 bolj podobne posledicam hude sezonske gripe (katere smrtnost je približno 0.1%) in posledicam pandemične gripe (podobne tisti iz leta 1957 in 1968) kakor pa posledicam okužbe s SARS, katere smrtnost je 9% - 10% ali MERS, katere smrtnost je 36%.« Vir se nahaja na koncu tega besedila.

Nazaj k statistiki. Statistike imajo torej lahko veliko težav. Ker jih je mogoče predstaviti na veliko možnih načinov. Zato so lahko tudi zavajajoče.

Statistike glede obolelosti in umrljivosti zaradi virusa Covid-19 so narejene s pomočjo testov . A tudi ti testi imajo zaenkrat še veliko pomanjkljivosti. Nemški pulmolog, dr. Wodarg pravi, da so ti testi nespecifični.

1. Testi ne zaznajo virusa, temveč markerje, markerji sami po sebi niso dokaz virusa.

2. Testi pogosto pokažejo negativen rezultat, kljub temu, da ima oseba simptome.

3. Testi pokažejo pogosto pozitiven rezultat, kljub temu, da oseba nima simptomov.

4. Rezultat testa je odvisen od števila obratov centrifuge, v katero dajejo testno snov. Če je obratov premalo, bo test v vsakem primeru negativen, če je obratov preveč, bo pa pozitiven, kar pove, da verjetno ne gre za nekaj patogenega samo po sebi; poleg zgolj tehničnih težav imajo statistike testov še druge konkretne težave.

Navajamo še nekaj dodatnih ugotovitev:

- V Italiji, kjer naj bi bilo najhuje, se med umrle zaradi koronavirusa vpisuje tudi umrle, ki so hkrati imeli težke bolezni, ob tem pa so oboleli še za Covid-19. Dejanske številke kažejo, da je pri umrlih, ki so imeli Covid-19, v 99 odstotkih primerov bil vzrok smrti neka druga (ali več njih) običajno kronična bolezen, kot je npr. rak ipd.

- Statistika umrlih za Covid-19 je kljub medijskemu razširjanju panike krepko pod letnim povprečjem umrlih zaradi navadne gripe (natančne statistike in tabele najdete na tej povezavi: https://www.euromomo.eu/9.

- Italijanski zdravniki so uporabljali za zdravljenje ibuprofen, za katerega se je izkazalo, da utegne negativno vplivati na potek bolezni, ki jo je povzročil Covid-19. Uporabljali so tudi zdravilo paracetamol in intubacijo s 100% kisikom, kar je za težke primere pljučnic lahko usodno. - V severni Italiji (in podobno tudi v Wuhanu na Kitajskem), kjer bi naj bila epidemija koronavirusa najhujša, je bilo lansko jesen proti gripi cepljenih 185.000 oseb, kar jim je lahko dodatno znižalo sposobnost imunskega odziva. Na tem mestu naj opozorimo na raziskavo, ki je ugotovila, da cepljenje proti gripi, poveča možnost drugih okužb dihal. Vire najdete na koncu besedila.

- V severni Italiji, natančneje v Lombardiji (naključno tudi v Wuhanu na Kitajskem), je že nekaj mesecev postavljenih na tisoče 5G anten, ki s svojim sevanjem lahko pri občutljivih osebah povzročijo simptome podobne gripi. Vsekakor se zavedamo, da si stroka glede vpliva na zdravje omrežja 5G ni enotna. Pa vendarle naj na tem mestu opozorimo na dejstvo, da so nekatere države, med drugim tudi Slovenija, ustavile vzpostavitev omrežja 5G, dokler ne bo jasno, da je le-ta varen za zdravje ljudi. - Kljub medijskemu prikazovanju Italije kot dežele, ki doživlja peklensko epidemijo, je povprečna starost umrlih, pripisanih korona virusu, 81 let, kar pomeni, da gre za skupino najbolj občutljivih oseb. Statistika kaže, da ljudje pod 65 leti zbolijo izredno redko, če že zbolijo, je potek bolezni predvidoma precej mil, upoštevaje, da predhodno nimajo hujših zdravstvenih težav. Vir najdete na koncu besedila.

Karantena ne pomeni le tega, da se ne družimo, da se ne zadržujemo na javnih površinah, da smo doma, in da se od doma odpravimo samo po najnujnejših opravkih, temveč pomeni tudi dejansko zaustavitev 80% vseh družbenih aktivnosti, zaradi česar bo seveda prišlo do gospodarske recesije in posledično do znižanja kvalitete življenja ljudi. Pomislimo samo na številna podjetja, ki bodo propadla, na svobodne poklice, pa nenazadnje tudi na brezdomce. Upokojencem, ki se zavedajo, da imajo le še nekaj let življenja pred seboj (ne glede na to ali so okuženi s Covid-19 ali ne), so prepovedani sprehodi, kar jim nedvomno zmanjšuje kvaliteto življenja. Še več, ti ukrepi ga utegnejo celo skrajšati. Karantena, še posebno, če bo trajala predolgo, bo imela zelo negativne posledice za našo družbo kot celoto.

Na tem mestu naj opozorimo na dobro znano dejstvo, da psihološko stanje človeka, močno vpliva na njegovo fizično zdravje. Če se ljudje počutimo dobro, če smo veseli in notranje zadovoljni, to pozitivno vpliva na naš imunski sistem. Manj smo dovzetni za okužbe. V kolikor se vseeno okužimo, to okužbo hitreje in lažje prebolimo. Prav tako velja obratno. Če smo ljudje prestrašeni, tesnobni, celo panični, ima to zelo neugoden vpliv na naš imunski sistem in s tem na naše zdravje. To pomeni, da smo bolj dovzetni za okužbe, tudi za okužbo s Covid-19. Če se okužimo, prebolevanje poteka težje in traja dlje. Zato je glavni argument virologov, ki nasprotujejo karanteni še kako na mestu: dolgotrajna karantena in dolgotrajno socialno distanciranje slabita naš imunski sistem in zato neugodno vplivata na naše zdravje, kar seveda pomeni, da povečujeta tudi dovzetnost za okužbo..

Ni samo dobro notranje počutje pomembno za močan imunski sistem. Znano je, da človeški organizem krepi svoj imunski sistem tudi preko stika z mikroorganizmi in vsakodnevnim pridobivanjem D – vitamina. Najboljši vir le-tega je zmerna, vsakodnevna izpostavljenost soncu. Po domače povedano: nekdo, ki se vsakodnevno dezinficira in živi v sterilnem okolju, je mnogo bolj dovzeten za bolezni, kot nekdo, ki živi naravno življenje in je njegovo telo navajeno in zato odporno na najrazličnejše mikroorganizme; za prvega je lahko usoden že vsak virus navadnega prehlada.

Naj še enkrat poudarimo, da člani Odbora za človekove svoboščine zelo cenimo skrb Vlade za zdravje prebivalcev in prebivalk Slovenije, a opozarjamo na dejstvo, da pretirana skrb lahko prinese več škode kot koristi. Karantena naj se torej časovno omeji na časovno obdobje, sorazmerno z nevarnostjo širjenja Covid-19. V nasprotnem primeru lahko, zaradi zgoraj omenjenih dejstev, postane škodljiva za celotno družbo.

Razumna časovna omejitev trenutnih ukrepov, bo zagotovo pozitivno prispevala k zmanjšanju prestrašenosti prebivalstva, k zmanjšanju nezaupanju drug drugemu in k negativni družbeni klimi, ki jo je čutiti ob vsakem še tako nujnem opravku. Zmanjšala bo strah pred okužbo, prav tako pa bo zmanjšala strah pred neomejeno karanteno.

Poleg časovne omejitve karantene pričakujemo tudi, da vlada ne bo stopnjevala karantene z ukrepi, ki bi dodatno obremenjevali prebivalstvo. Naj spomnimo, gre za obolenje, ki je do sedaj zahtevalo bistveno manj človeških žrtev, kot vsakoletna navadna gripa. V Sloveniji je to razmerje trenutno približno 160 : 10, torej 16 proti ena. Povprečna starost smrtnih žrtev je še vedno zelo visoka, kar pomeni, da govorimo o bolezni, ki je primerljiva z gripo (tudi simptomi obolenja so enaki), zaradi katere še nikoli v zgodovini ni bilo karantene, saj zanjo ni bilo nobene realne potrebe.

To zadnje omenjamo zato, ker so med kazenskimi določbami Zakona o nalezljivih boleznih omenjena tudi obvezna zdravljenja z imunoglobulini ter obvezna cepljenja. Oboje lahko povzroči zelo hude neželene učinke ter trajne posledice na zdravje.

Predstavniki Vlade,

pozdravljamo vaš trud, da se najde zdravilo, ki ga stroka ocenjuje kot smiselno. Gre namreč za zdravje državljank in državljanov Slovenije, v čigar službi ste. Logika vojnega dobičkarstva je zgodovinsko poznana. Razumemo, da so ob korona paniki farmacevtski krogi izjemno aktivni in pritisk na vaše delo in odločitve je velik.

Zato od vas pričakujemo, da se zavežete vsem svojim državljankam in državljanom, da ne boste padli pred skušnjavo in našega zdravja »prodali« najbolj atraktivnemu ponudniku. Ne smemo dopustiti, da bi se kakršnekoli snovi (zdravila, cepiva itd) vsiljevalo ali jih zakonsko predpisovalo komurkoli, kar je v nasprotju s človekovimi pravicami in svoboščinami.

35. člen

(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)

Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Enako nesprejemljiva bi bila razširitev policijskih pooblastil v zvezi z nadzorom državljanov preko telefonov. 

34. člen

(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.

Naj dodamo še, da na Švedskem karantene ni. Očitno švedska vlada toliko zaupa svojim državljanom in državljankam, da jih je le opozorila, naj se varujejo okužb. Na Kitajskem večinoma karantene ni več. V Pekingu hodijo ljudje ponovno v kavarne in na druge javne prostore.

Od Vlade torej pričakujemo:

1. Da časovno omeji odlok najdlje do konca meseca aprila.

2. Zagotovi, da se po tem času karantena omili in ne zaostri.

3. Zagotovilo, da se vlada ne bo vdala skušnjavi po drastičnih ukrepih (ki spominjajo na totalitaristične), kot je zakonsko predpisovanje katerih in kakršnih koli zdravil ali cepiv in/ali nadzorovanje in sledenje telefonom.

 

Odbor za človekove svoboščine 30.3. 2020

 

 

Priloge in viri

Dr. Sucharit Bhakdi, zdravnik in profesor na univerzi Johannesa Gutenberga v Mainzu, 22 let vodil tamkajšnji Inštitut za medicinsko mikrobiologijo in higieno (Nemčija): “[Ukrepi vlade proti covid-19] so groteskni, absurdni in zelo nevarni […] Življenjska doba milijonov bo skrajšana. Grozljiv vpliv na svetovno ekonomijo ogroža obstoj neštetih ljudi. Posledice za zdravstveno oskrbo so hude. Že zdaj so omejene storitve za paciente, ki jih nujno potrebujejo, operacije so odpovedane, ambulante prazne, osebje v bolnišnicah izginja. Vse to bo imelo izreden vpliv na našo družbo. Ti ukrepi vodijo v samouničenje in skupinski samomor, temeljijo pa izključno na histeriji.”

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4

Dr. John Ioannidis, profesor medicine in epidemiologije na univerzi v Stanfordu (ZDA), pravi, da ni nobenih zanesljivih podatkov, ki bi podpirali trenutno sprejete ukrepe. S pomočjo podatkov s križarke Diamond Princess je pokazal, da se starostno korigirana smrtnost zaradi covid-19 giblje med 0,025% in 0,625%, kar je v območju hujšega prehlada ali gripe.

Vir: https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/

Po besedah italijanskega profesorja Walterja Ricciardija je »le 12% potrdil o smrti v Italiji pokazalo, da je bil vzrok smrti koronavirus«, medtem ko se v javnih poročilih omenja, da »vsi ljudje, ki umrejo v bolnišnicah s koronavirusom, umirajo zaradi koronavirusa«. To pomeni, da je potrebno številke italijanskih smrti, o katerih poročajo mediji, zmanjšati vsaj za faktor 8, da bi dejansko dobili umrle zaradi virusa. Tako pridemo do največ nekaj deset smrtnih primerov dnevno, v primerjavi s skupno dnevno umrljivostjo zaradi vseh vzrokov 1.800 smrti in do 20.000 smrti letno zaradi gripe.

Vir: https://web.archive.org/web/20200324214448/https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-died-italy/

Nemška profesorica Karin Moelling, bivša vodja medicinske virologije na Univerzi v Zürichu, je v intervjuju izjavila, da pri covid-19 »ne gre za morilski virus« in da se »mora panika končati«.

Vir: https://www.radioeins.de/programm/sendungen/die_profis/archivierte_sendungen/beitraege/corona-virus-kein-killervirus.html

Dr. Peter Gøtzsche, ugledni profesor in znanstvenik, ustanovitelj Kolaboracije Cochrane in dolgoletni direktor centra Nordic Cochrane (Danska): “Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ocenila, da lahko sezonska gripa letno povzroči od 290.000 do 650.000 smrti, in to le zaradi vzrokov, povezanih z dihali. Ne vemo, kako zanesljiva je ta ocena in kako zanesljive so ocene smrti zaradi koronavirusa, ampak do sedaj je po štirih mesecih prišlo do približno 17.000 smrti. Zakaj potem ekstremna panika z drakonskimi ukrepi v številnih državah, ki ne temeljijo na znanstvenih dokazih in ki resno omejujejo življenja ljudi? Ljudje mi govorijo, da zato, ker je koronavirus veliko bolj nalezljiv od virusa navadne gripe, a vsakič, ko vprašam za dokaze, naletim na molk. Stopnja prenosljivosti je zelo podobna kot pri navadni gripi. To sklepam glede na informacije Ioannidisa v zvezi s križarko, kjer imajo ljudje visoko tveganje za okužbo, saj se zbirajo v barih, v samopostrežnih restavracijah in med plesom, in na osnovi informacij iz Ginnovega članka. Nadalje Ginn piše, da je bilo kljub na tisoče letom od novembra 2019 na letališčih in med letalskim osebjem le nekaj oseb, pozitivnih za covid-19. Ali je koronavirus veliko bolj smrtonosen od navadne gripe? Vse kaže, da ne. Ocena Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) glede stopnje smrtnosti 3,4% je močno pretirana. Južna Koreja se je dobro spopadla z virusom in vodi po številu izvedenih testov na prebivalca. Uradna stopnja smrtnosti je 0,9%, a resnična stopnja je verjetno nižja, saj veliko ljudi z blagimi simptomi ni testiranih.”

Vir: http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=dr-peter-gotzsche-mnozicna-panika-glede-koronavirusa-ni-upravicena&id=147

Milanska mikrobiologinja in profesorica Maria Rita Gismondo italijansko vlado poziva, naj zaustavi poročanje o dnevnem številu »korona pozitivnih«, saj so te številke »zavajajoče« in prebivalstvo spravljajo v nepotrebno paniko. Število pozitivnih testov je zelo odvisno od vrste in števila testov in ne pove nič o samem zdravstvenem stanju.

Vir: https://www.secoloditalia.it/2020/03/coronavirus-la-gismondo-ammonisce-duramente-basta-snocciolare-numeri-sui-positivi-sono-dati-falsati/

Dr. Uroš Dobnikar, zdravnik travmatolog, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor: “Statistika obolelih zaradi gripe podobnih bolezni in zaradi okužbe dihal kaže (vir: NIJZ), da smo sedaj (v Sloveniji) v fazi drastičnega upada teh obolenj. Na spodnjem grafu lahko opazimo, da je bila v začetku februarja 2020 incidenca teh obolenj na maksimumu in to preko 450 obolelih na 100.000 prebivalcev. Zanimivo je tudi, da je incidenca gripi podobnih bolezni letos več kot 4 krat večja kot lani in povprečno pet let nazaj. Glede covid19 je po statistiki NIJZ situacija taka, da je do 28.3.2020 okuženih (št. potrjenih pozitivnih testov) 737 – kar je vse skupaj do sedaj približno 37 obolelih na 100.000 prebivalcev. Število umrlih zaradi covid19 je po zadnjih podatkih 11. Število umrlih zaradi gripe v naših bolnišnicah je v letošnji sezoni vsaj 160.”

Vir: Objava na Facebook profilu Uroša Dobnikarja, 30.3.2020

Dva profesorja medicine iz Univerze v Stanfordu (ZDA), dr. Eran Bendavid in dr. Jay Bhattacharya, pojasnjujeta, da je smrtonosnost covid-19 precenjena za več velikostnih razredov in je verjetno celo v Italiji med 0,01% in 0,06%, kar je pod nivojem gripe. Razlog za takšno precenjevanje je močno podcenjeno število ljudi, ki so že okuženi (brez simptomov). Kot primer je navedena popolnoma testirana italijanska skupnost Vo, ki je pokazala od 50 do 75% covid-19 pozitivnih oseb brez kakršnihkoli simptomov.

Vir: https://web.archive.org/web/20200325103650/https://www.wsj.com/articles/is-the-coronavirus-as-deadly-as-they-say-11585088464

Vrhunski mednarodno priznani strokovnjak prof. dr. Velo Markovski, dr. med. spec. infektologije in pulmonologije, bivši direktor klinike za infekcijske bolezni v Skopju ter avtor številnih strokovnih del in knjig, pravi, da pri covid-19 ne gre za nič posebnega, pacienti v Italiji pa umirajo zaradi preagresivnega zdravljenja s kisikom.

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=_y3fFy0hudM

Dr. Claus Koehnlein, zdravnik interne medicine (Nemčija), pravi, da so lahko testi za koronavirus v 50% primerov nezanesljivi. Pravi, da če ne bi bilo testov, verjetno ne bi opazili ničesar posebnega - ne večje obolelost, ne večje umrljivosti, prav ničesar neobičajnega v primerjavi s preteklimi leti. Visoko smrtnost obolelih v Italiji pripisuje preveč agresivnemu zdravljenju.

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=yayS05dszTQ

»Za preprečevanje in nadzor nadaljnjega širjenja korona virusa COVID-19 se izvaja test z nukleinsko kislino na pacientih na Kitajskem. A doslej niso poročali o lažnih pozitivnih izidih testa, ki so bili napačno (lažno) pozitivni v kar 80,33 % primerih. »Za preprečevanje in nadzor nadaljnjega širjenja korona virusa COVID-19 se izvaja test z nukleinsko kislino na pacientih na Kitajskem. A doslej niso poročali o lažnih pozitivnih izidih testa, ki so bili napačno (lažno) pozitivni v kar 80,33 % primerih."

Vir: Potential false-positive rate among the 'asymptomatic infected individuals' in close contacts of COVID-19 patients, Zhuang et al, Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi"