Dopis zdravniški zbornici

Zdravniška zbornica Slovenije Dunajska cesta 162 1000 Ljubljana

Spoštovani,

na vas se obračamo, ker so dogajanja, povezana s coronavirusom, krepko presegla vsako medicinsko, pa tudi pravno logiko in se nagibajo čedalje bolj v groteskno tiranijo.

Znano je, da se mnogi zdravniki po svetu oglašajo in obsojajo protiustavne in medicinsko nesmiselne ukrepe zaradi domnevne pandemije coronavirusa covid 19, a so s strani velikih medijev, politike in uradnih predstavnikov utišani ali brez utemeljenega razloga smešeni. Kljub temu pa so se po več državah zdravniki združili v večje skupine, ki ostro nastopajo proti politiki, ki zlorablja medicino za uvajanje vedno bolj rigoroznih in celo tiranskih ukrepov. Znane so izjave italijanskih, francoskih in nemških zdravnikov, pričujočemu dopisu bomo pa dodali prevod izjave skupine osveščenih zdravnikov iz Nizozemske. Glede na nastalo situacijo, kjer je jasno vsaj to, da obstaja o coronavirusu in posledičnih ukrepih vrsta različnih strokovnih mnenj, vas pozivamo, da se javno zavzamete za osebno svobodo glede odločanja o zdravstvenih in higienskih ukrepih, saj nam tudi deklaracija o človekovih pravicah priznava, da smo vsi ljudje prisebni in razumni in se torej lahko sami odločimo o sebi, še posebej, če stroka o sporni zadevi sploh ni enotna in je torej nujno, da si človek na podlagi različnih informacij ustvari svoje mnenje sam in ravna v skladu s svojim prepričanjem, saj je vera v pravilno zdravstveno odločitev odločilnega pomena za uspešnost terapije.

Postavili bi vam radi nekaj vprašanj v zvezi s protikoronskimi ukrepi:

1. Ali so rigorozni ukrepi smiselni, če vemo, da je smrtnost coronavirusa podobna vsakoletni sezonski gripi?

2. Ali so rigorozni ukrepi smiselni,če vemo, da je prav zaradi teh ukrepov utrpelo zdravstveno škodo več ljudi, kot jih je zbolelo za corono?

3. Ali je smiselno nositi maske, če vemo, da

a – otežujejo dihanje (nevarnost v prometu zaradi pomanjkanja kisika – policija potrdila primer)

b – komajda preprečujejo okužbo z virusi

c – se na maskah nabira vlaga, bakterije in virusi, ki tako lahko okužijo nosilca maske

4. Ali je smiselno v karanteno in izolacijo zapirati zdrave ljudi, če vemo, da asimptomatični bolniki praktično skoraj nikoli niso kužni in če se spomnimo, da se zdravih ljudi še nikoli ni zapiralo v karanteno temveč vedno le bolne in ogrožene (tako je tudi zapisano v zakonodaji, katere se koronski ukrepi ne držijo)?

5. Ali je sploh smiselno testiranje, če vemo, da so testi nezanesljivi?

6. Ali je smiselno uvajati aplikacije za sledenje, če vemo, da imajo vse polno pomanjkljivosti in da je gotovo samo eno, da namreč kršijo vsa pravila o zaščiti osebnih podatkov?

7. Ali je smiselno govoriti o množičnem cepljenju proti gripi in/ali coroni, če vemo, da so to najmanj zanesljiva cepiva, saj prav ti virusi zelo hitro mutirajo in pride prav pri cepivih proti gripi najbolj pogosto do negativne reakcije, ko cepljena oseba zboli za neko drugo različico virusa?

8. Ali je smiselno govoriti o obveznem cepljenju, če vemo, da gre za popolnoma eksperimentalno cepivo na bazi RNK?

8 a Podvprašanje : glede na dejstvo, da se lahko že za majhno genetsko spremembo na določenem organizmu vpisuje patente, s katerimi si je potem te organizme mogoče lastiti, kaj menite, ali bodo genetske spremembe, ki se bodo zgodile na cepljenih z novim RNK cepivom omogočale lastnikom določenih patentov, da vpisujejo svoje lastništvo nad vsemi ljudmi s spremenjeno genetiko kot nad običajnimi genetsko spremenjenimi organizmi?

9. Ali so vam znane številne manipulacije v zvezi s statistiko covid 19? Kot na primer, da se dobi plačan pogreb, če sorodniki zapišejo, da je pokojni umrl zaradi corone, četudi je umrl zaradi česa drugega?

10. Kakšno je vaše mnenje o doktrini WHO, da je treba corona paciente dati v umetno komo, ter jih intubirati s 100% kisikom, ki je dokazano zelo škodljiv za poškodovana pljuča? Hvala za vaše odgovore, Odbor za človekove svoboščine

OdborzaClovekoveSvoboscine@mail.com 17.7.2020

PS. povezave: Nemška skupina zdravnikov kritizira protikoronske ukrepe

(AUSSERPARLAMENTARISCHER CORONA UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS) https://www.ärzte-für-aufklärung.de/?fbclid=IwAR28GaYdHZbGMYUKHY5too-BJrKed2nKkk-FhRz4qkfR0i2CRyqXGsQ6BIo

Italijanska skupina zdravnikov toži zaradi protikoronskih ukrepov https://www.100x100napoli.it/le-voci-degli-esperti-tarro-bacco-e-de-donno-sullepidemia-da-coronavirus/

PPS. priloga:

Dopis nizozemskih zdravnikov

"Dragi kolegi,

S tem javnim pismom izražamo svojo resno zaskrbljenost zaradi dogajanja v zvezi z izbruhom virusa SARS-CoV-2 v zadnjih mesecih. Velika skupina zdravnikov nas verjame, da koronski ukrepi povzročajo več škode kot koristi. Pozivamo vse politike, naj neodvisno in kritično presodijo razpoložljive dokaze, vključno s tistimi, ki so jih predložili ljudje, ki imajo drugačno mnenje o ukrepih. Politike pozivamo, da zagotovijo odprtost glede odločanja in da ves čas upoštevajo načelo sorazmernosti in načelo subsidiarnosti. Zdravje je širok pojem, ki je bil na pobudo Gezondheidsraad (svetovalni organ vladi glede zdravja) en ZonMv (institucija za raziskovanje zdravja in razvoj inovativnosti na področju skrbi za zdravje) zadnjih letih na novo opredeljen kot alternativa veljavni definiciji zdravja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 1948.

Nova opredelitev zdravja se glasi: "Zdravje je sposobnost prilagajanja in samostojnega ravnanja glede na družbene, fizične in čustvene življenjske izzive." Ta opis ne temelji na odsotnosti bolezni, temveč na fleksibilnosti človeka in sposobnosti delovanja v lastni režiji. Pozneje se je to pojmovanje razvilo v koncept 'Pozitivno zdravje' s šestimi dimenzijami, ki v nedavno objavljenem dokumentu 'Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024' (politične smernice o varovanju zdravja), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, socialno varstvo in šport (VWS) za vse občine na Nizozemskem, predstavlja rdečo nit. Prav tako je del učnega načrta izobraževanja zdravnikov 2020. Tudi zunaj Nizozemske je ta pojem pogosto uporabljan.

Poleg tega tudi Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) podpira nujnost upoštevanja človekovih pravic, kadar gre za ukrepe, sprejete v okviru javnega zdravja. Trenutni globalni ukrepi, sprejeti za boj proti SARS-CoV-2, močno kršijo ta pogled na zdravje in človekove pravice. Ministrstvo za zdravje neposredno nasprotuje viziji zdravstvene politike in njenega potenciala, kot je določeno v omenjenem dokumentu, ki ga je samo ustvarilo. Ukrepi med drugim vključujejo obvezno socialno razdaljo, (na pol) obvezno izolacijo, higienske ukrepe in obvezne samozaščitne ukrepe. V času vrhunca pandemije, ko je vladala negotovost, so bili ti ukrepi morda upravičeni, a nadaljevanje njihove veljave temelji na nezadostni znanstveni podlagi; še več, verjetno obstaja več dokazov, da učinki trenutnih ukrepov za zdravje niso ugodni. Opozarjamo tudi na škodo, ki so jo ukrepi povzročili na psihosocialnem področju, na gospodarskem področju ter na področju zdravja ljudi, ki ni vezano na korona virus.

Stroški, ki jih je povzročila škoda ukrepov so mnogo večji, kot pa koristi ukrepov (v smislu 'pridobljenih ' let življenja pacientov s korono). Ranljive skupine bodo verjetno dvojno prizadete. Ukrepi naj bi 'rešili' od 13.000 do 21.000 zdravih let življenja koronskih bolnikov, hkrati pa naj bi povzročili izgubo od 10.000 do 15.000 let drugih pacientov. Težko pa je oceniti, koliko življenjskih let zdravih ljudi je bilo izgubljenih, a to število bo daleč preseglo število pridobljenih življenjskih let. Če bodo koronski ukrepi ostali v veljavi, bo bolnišnična zmogljivost v bližnji prihodnosti tako omejena, da zamujene oskrbe ne bo mogoče nadoknaditi. 1,2 milijona ljudi je bilo napoteno v zdravniško obravnavo in 40% še vedno še čaka na termin.

Poleg tega, da to pomeni izgubo let zdravega življenja, je to tudi velika finančna izguba. Dejstvo, da teh zamud ni mogoče nadoknaditi hitreje, je v veliki meri posledica sedanje obveznosti izpolnjevanja socialne distance v razdalji 1,5 metra, kar vodi v velike logistične izzive v bolnišnicah in ogroža dobro bolnišnično delo. Ni dokazov o koristnosti socialne distance v razdalji od 1 do 2 metra. Na prostem se ljudje ne okužijo tako z lahkoto, zdi pa se, da se prenos v premalo prezračevanih prostorih zlahka zgodi tudi v razdaljah večjih od 1,5 metra. Vse več je dokazov o prenosu preko aerosolov in super trosilcev. Vsekakor pa socialno distanciranje očitno negativno vpliva na javno zdravje. Infektologi navajajo, da so ukrepi delovali 'preveč učinkovito', saj je v družbi trenutno zelo malo tvorbe protiteles.

Virusi in druge nalezljive bolezni so del narave človeškega obstoja. Covid-19 je prizadel predvsem starejše in občutljive osebe in v več kot 85% teh, je bolezen potekala blago. Poleg tega je prišlo do največje obremenitve enot intenzivne nege. 7. aprila je bilo 1424 ljudi na oddelku za intenzivno nego, kar je precej nad normalno zmogljivostjo. Zdi se, da je za to kriva izjemno dolgotrajno bivanje v bolnišnici. To se ne zgodi z letnim valom gripe. Ti podatki, do katerih so prišli pred kratkim, zahtevajo ponovno preučitev sprejetih ukrepov. Na primer, obratna izolacija (uporaba zaščitnih ukrepov za določeno skupino namesto vseh) bolnih in ranljivih skupin, pri čemer morajo ukrepi vedno upoštevati škodo za celotno družbo in osebno integriteto ljudi. Poleg smiselnega povečanja obsega zdravstvenega varstva naj bi pridobljeno znanje vodilo tudi k temu, da bo v prihodnosti širši krog strokovnjakov svetoval vladi glede ukrepov. Prav tako vas želimo opozoriti na predlog zakona, ki bo predložen pozneje letos. (originalna različica od junija 2020).

Namen zakona je določiti nujne zakonske predpise za varovanje javnega zdravja. Poleg tega, da začetni predlog zakona vsebuje skrajne kazenske ukrepe, vsako globo spremlja kazenska evidenca, izvrševanje in tolmačenje pa sta prepuščena samovolji (dva odgovora odvetniške zbornice), to ne vodi k cilju, kateremu bi moralo dejansko služiti, in sicer k izboljšanju javnega zdravja. Ob upoštevanju vsega tega smo presenečeni nad dejstvom, da bomo na podlagi trenutnega znanstvenega vedenja, ukrepom dali pravni značaj z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Vlada se sklicuje na "pomen javnega zdravja". Izgovor vlade, da se to počne zaradi javnega zdravja, je ob upoštevanju kolateralne škode, šokantna. Kot strokovna skupina lahko v razpravo vnesemo več jasnosti, če povemo več o sorazmernosti (sredstva so v sorazmerju z boleznijo) in subsidiarnosti (učinek je dosežen z najmanj drastičnim ukrepom) ukrepov.

Na ta način lahko prispevamo k optimizaciji politike. Dokler ni jasno, da znotraj naše stroke obstaja tudi dvom o izvajanju sedanjih ukrepov, lahko to ljudem daje izkrivljeno sliko, pri čemer se izognemo ali omilimo kritično razpravo. To lahko še bolj škodi javnemu zdravju. Kot zdravniki smo vsi dali prisego, ki je bila leta 2003 prilagojena za današnji čas, in med drugim navaja "... Spodbujal/a bom zdravje ljudi." .. "Zavedam se meja svojih možnosti. Bom odprt/a in bom sprejel/a, da se moje znanje in delovanje preverja. Poznam svojo odgovornost do družbe in bom spodbujal/a dostopnost do zdravstvene oskrbe za vse. Svojega medicinskega znanja ne izkoriščam niti pod pritiskom. " V tej luči je sedanje sramotenje, blatenje in cenzuriranje zdravnikov, ki nasprotujejo vladni politiki in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in okolje, ki izpostavljajo alternativna zdravila za kovid ter dejstvo, da ni edina pot cepljenje, ali pa postavljajo kritična vprašanja o celotni situaciji, zelo zaskrbljujoče. Prav tako je zaskrbljujoče tudi netransparentno svetovanje vladi za zaprtimi vrati. Tega ne razumemo, vendar bi radi razumeli. Poleg tega želimo poudariti dvojnost trenutne situacije, ker če bi resnično želeli rešiti čim več ljudi pred tem novim virusom, bi morali, logično, upoštevati vse možnosti in ideje, da bi to dosegli. Namesto tega izključujemo raziskovanje različnih metod zdravljenja in ne vlagamo v ukrepe za krepitev zdravja. S tem pismom pozivamo naša strokovna združenja in druge zdravstvene izvajalce, da komentirajo trenutne ukrepe in predlagano zakonodajo. Pozivamo k odprti razpravi, v kateri naj zdravstveno osebje spregovori brez da bi jih bilo strah posledic. Hkrati želimo s tem pozivom izraziti tudi spoštovanje za hitro ukrepanje med začetkom pandemije, do integritete naših kolegov v skupini za spopadanje z izbruhi epidemij (OMT team) in podpiramo usklajeno politiko. Vendar smo vedno bolj zaskrbljeni zaradi narave netransparentnosti svetovanja OMT -ja vladi, in zaradi hitrosti, s katero hipoteze in mnenja prodirajo v politične odločitve.

S tem pismom pošiljamo želimo opozoriti, da bi lahko takšen potek odločanja naredil več škode kot koristi, Pozivamo vse politike, naj neodvisno in kritično presodijo razpoložljive dokaze, vključno s tistimi, ki so jih predložili ljudje, ki imajo drugačno mnenje o ukrepih.

Politike pozivamo, da zagotovijo odprtost glede odločanja in da ves čas upoštevajo načelo sorazmernosti in načelo subsidiarnosti, in tako oblikujejo politiko s pomočjo znanja, katere cilj je izboljšanje zdravja in človečnosti." https://opendebat.info/brandbrief/?fbclid=IwAR3QGAAVNuiX1xLJnNIcinFt0ge4hKFVQMxg46sHg4hu4V9GQjItwI8jL70

Dopis predsedniku države g.Pahorju

Pozdravljeni, po dogovoru vam pošiljamo dokumentacijo, ki vam lahko pomaga razumeti, da je bila današnja »epidemija« načrtovana.

1. Dokument Rockefellerjeve fundacije iz leta 2010 predvideva svetovno epidemijo, ki pride iz kitajske in ponudi državnim vodstvom priložnost, da zaradi zdravstvene varnosti vpeljejo diktaturo in jo obdržijo še dolga leta, čeprav že kmalu ni sploh medicinsko smiselna Rockefeller Foundation Document Scenarios for the Future of Technology and International Development(Rockefeller Foundation) Chapter: Lock step http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

2. Dokument nemške vlade iz leta 2012 predvideva epidemijo, ki pride iz kitajske in ohromi svet. Zahteva veliko smrtnih žrtev (v Nemčiji sedem milijonov). Ukrepi so enaki današnjim ukrepom proti koroni. Projekcija predvideva izolacije, karantene, omejitve gibanj in cepljenja. Predvideva tudi, da se bo ljudstvo ukrepom upiralo in da vseh ukrepov ne bo mogoče izpeljati . Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 Kapitel: Pandemie durch Virus https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf?fbclid=IwAR3me9ICIMumf8o_G6d5zJihZQoDfbFC2kQNNgdp_ftBnGGSMHTSRYLmmVE

3. Generalka novembra 2019 za epidemijo corona virusa z imenom Event 201 v organizaciji Billa Gatesa. Govorci zagovarjajo cenzuro informacij in usklajeno delovanje različnih segmentov družbe. Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and Medical Countermeasures (MCM) Discussion https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&fbclid=IwAR1IGxjufgQB4kgfYavfedttcT0Pw_t42upHh0AlIwPDM-gTO7Rc5dQkVqs

4. Platforma za covid 19 2020 Svetovnega ekonomskega foruma predvideva usklajeno delovanje vseh segmentov družbe in še posebej poudarja, da finančne priložnosti čakajo podjetja, ki se pridružijo usklajeni akciji World economic forum Covid action platform https://www.weforum.org/covid-action-platform

5. "Pandemija" je bila razglašena naslednji dan po tem, ko je Bill Gates plačal še dodatnih 50 mio dolarjev WHO Bill Gates' Huge Influence On The World Health Organization Exposed https://www.youtube.com/watch?v=B89IfD1MA10&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18ERf7pKXmlDpFfq3hsM1C04QfLJbJw4eSxvPLiqjd3Z4-6RfqgmbKsRY (3.15)

6. Nemški zdravniki kritizirajo protikoronske ukrepe in doktrino zdravljenja corone iz medicinskega stališča 2020 Združenje nemških zdravnikov: https://www.ärzte-für-aufklärung.de/?fbclid=IwAR28GaYdHZbGMYUKHY5too-BJrKed2nKkk-FhRz4qkfR0i2CRyqXGsQ6BIo

7. Poročilo Amnesty international o mučenju 1975 Amnesty international Report on torture https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

8. Primerjava doktrine psihološkega mučenja z protikoronskimi ukrepi 2020 corona torture 2020 https://www.youtube.com/watch?v=Jilzyj2qhO4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Qc8lcuPTHm0LVe0TSag3lmYZTF6eH_y6jp_hukNs5LhbgUnfRX2tppJ8

Še enkrat lepa hvala vnaprej za konkretne odgovore na vprašanja, ki smo vam jih postavili prejšnji petek! Saj se še spomnite,

1. Vprašanje o Medameriški investicijski koorporaciji https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-02-0002/zakon-o-ratifikaciji-sporazuma-o-ustanovitvi-medameriske-investicijske-korporacije-msmik?fbclid=IwAR3sGtfxc0O4PAtUpsFdRIrO-HoQC5WUeLwqJ_Yv-H-dYgj_KWCLJJVsQjw

1a. Pa o govoricah, da se pojavljate na internetu kot direktor podjetja Republika Slovenije? 

 

2. Vaše mnenje o dejstvu, da ustave, kakršna je danes, ljudstvo, ki bi moralo imeti oblast v državi oblast (3. člen) ni sprejelo?

3. Če nam lahko kot edini neposredno izvoljeni človek na visokem državnem položaju zagotovite našo pravico do svobodnega gibanja, pravico do privatnosti in do nedotakljivosti telesa.

V pričakovanju vaših odgovorov vas pozdravljamo!

Odbor za človekove svoboščine

Poročilo o obisku pri predsedniku Pahorju

Zvečer v sredo 1. julija smo se v odboru odločili, da odgovorimo na povabilo predsednika republike državljanom in protestnikom na razgovor. V četrtek ob 11h zjutraj smo na urad poslali dopis, v katerem smo zaprosili za razgovor in že v kratkem dobili iz urada odgovor, naj javimo neko konkretno ime, da se lahko dogovorimo za določen dan in uro - prej smo bili namreč podpisani kot Odbor za človekove svoboščine, s povezavo na spletno stran, kjer je krepko čez sto podpisnikov Odbora. Poslali smo ime prvopodpisanega in vprašali, koliko nas lahko pride. Kmalu so poslali iz urada odgovor, da je srečanje že ob 11h zjutraj naslednji dan, in naj sporočimo štiri imena. Tudi je bilo še napisano, da veljajo v palači pravila NIJZ in da bodo poleg nas še druge skupine, ki so se prav tako odzvale na predsednikov poziv ljudstvu na dialog. Vseh skupaj bi nas naj bilo 15. Ob 16h smo dobili iz urada odgovor in se do večera poskušali dogovoriti, kdo vse bi lahko šel, ter, da se dobimo naslednje jutro še pred 11. uro in gremo skupaj do palače.

Drugo jutro smo na urad poslali 4 imena in nekaj pred enajsto smo se trije člani Odbora nakapljali pred vhodom na Erjavčevo 17. poleg ostalih vabljenih oziroma najavljenih posameznikov oziroma protestnikov. Pred vhodom so nam naročili , naj si nadenemo maske in večina je imela maske pripravljene, mi trije iz Odbora pa smo rekli, da mask ne nosimo, ker so škodljive in neustavne, vendar je nek policist vztrajal, da moramo maske ali rute vsaj postaviti pred usta preden vstopimo v vratarnico. In smo se vsi trije znašli po svoje. Eden si je dvignil ruto čez nos, druga je navedla zdravstvene razloge za nenošenje, tretja pa je vztrajala brez in policistu vratarju rekla, da preveč ve o vsem tem, da bi nosila masko. Tako smo vstopili v vratarnico in vratar nas je popisal, nato pa smo morali počakati pred stopniščem, da se nas je nabralo ravno dovolj, da smo šli gor. Preden smo stopili na stopnice je spet prišel tisti policist in strogo rekel, da brez maske ne smemo na stopnice, in smo vsi trije iz Odbora spet vsak po svoje reševali zadevo, z dvigom rute, postavitvijo maske pred nos, oziroma samo s prijemom maske v roko - tistih nekaj metrov po stopnicah v gornje nadstropje. V zgornjem nadstropju smo šli po hodniku in na koncu zavili levo. Posedli so nas v prostorno sobano, kjer so lahko zagotovili »varno razdaljo« med stoli, postavljenimi v kvadrat okrog preproge. Prišla je svetovalka iz urada in povedala, da so maske priporočene. Kmalu je prišel predsednik in povedal, da velja, da tisti, ki govori, lahko da masko dol, da se ga razume, ostali pa, ki ne govorijo, naj imajo maske gor. Potem je dal besedo prvemu protestniku na svoji desni.

Mlad delavec je prišel neposredno po svoji nočni izmeni povedat, da protestniki niso lenuhi in dodal, da se njegova mati, ki je psihiatrinja, pritožuje nad številnimi samomori in duševnimi stiskami ljudi zaradi koronskih odlokov. Ljudje si zaradi ustrahovanja medijev in politike ne upajo več k zdravniku in posledice so mnogo hujše kot bi bil posledice gripe, imenovane corona.

Pripadnik zveze borcev je povedal, da se ne sme zanikati zgodovine, Slovenijo so namreč osvobodili partizani in ne domobranci.

Dve dekleti, ki sta dokončali študij v tujini, sta povedali, da bi radi živeli in ustvarjali doma, a se bojita, da se država spreminja v diktaturo in da ju bo to počasi prisililo, da se izselita, če se vse skupaj ne zavrti v neko drugo, bolj prijazno smer. Stvari, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno, ju ne zanimajo.

Tako je šlo dalje po vrsti do nas treh iz Odbora, ki smo bili dosledno brez mask, saj jih iz več razlogov zavračamo. Najprej je dobila besedo Jasna Martinjak, ki je razložila, da ne uporablja maske, ker so povsem neustavno predpisane, ter da je znano, da pred okužbami ne varujejo. Nato je kratko prestavila naše gibanje – poudarila je dolgo pot posameznika v Odboru na področju aktivnega državljanstva in navedla dejstvo, da smo temeljito raziskali ozadje „pandemije“. Povedala je, da se je letos spomladi večina Sveta znašla v zmanipulirani in zrežirani Pandemiji koronavirusa. Zelo veliko po vsem svetu nas pa je ugotovilo, da to, kar prikazujejo množični mediji, ni v skladu z resničnostjo.. Začel pa se je boj za resnico, saj se nahajamo v obdobju informacijske vojne, pospremljeno s kratenjem človekovih pravic v imenu naše „varnosti“.

Jasna je tudi navedla, da so ukrepi v Sloveniji možni le zaradi določenih podpisanih mednarodnih pogodb in omenila Dogodek 201 oktobra 2019 v New Yorku, kjer je bila celotna „vaja“ načrtovana. Povedala je tudi, da so v zvezi z vsem, kar trdi, na spletu dostopni verodostojni viri. Predsednik Pahor se je odzval z opazko, da je njena trditev drzna. Zatrdil je tudi, da o tem ne ve prav nič.

Medtem ko je predsednik govoril z Jasno z masko na obrazu, ga je prosila, naj jo sname, ker ga ni razumela. Predsednik jo je snel, čez čas pa spet nataknil. Pa spet snel...

Bogdan Meško je povedal, da smo v Odboru pripravili tri vprašanja in sicer:

1. Ali je podatek, ki se pojavlja na spletu, da bi naj bil Pahor nekje v tujini, na nekih eksotičnih otokih vpisan kot direktor podjetja Republika Slovenija v povezavi z Medameriško investicijsko korporacijo, in ali je to v povezavi z letošnjo diktaturo, ali nas je torej predsednik zadolžil za nekaj, kar ne vemo in ne veljamo več za državljane z ustavnimi pravicami, temveč za zaposlene v nekem podjetju? Spomnil ga, je da državljani nismo volili direktorja, temveč predsednika, torej našega predstavnika. Predsednik je povedal, da ni nikjer vpisan kot direktor podjetja Republika Slovenija. To je bil prvi odgovor z njegove strani, čeprav je bil Bogdan na vrsti šele dvanajsti od štirinajstih. Predsednik si je sicer vsake toliko nekaj zapisal, kar je dajalo vtis, da bo odgovoril na koncu vsem skupaj. Ni namreč ničesar povedal o Medameriški investicijski korporaciji. 

2. Z oziroma na dejstvo, da je bila Republika Slovenija ustanovljena na podlagi plebiscita in je tudi v ustavo zapisana neodtuljiva pravica do samoodločbe in še je zapisano, da ima oblast ljudstvo, nas zanima, če se mu zdi prav, da je ustavo sprejel državni zbor in ne ljudstvo?

3. V luči dejstva, da smo Slovenci potomci Karantancev, ki so znani po najstarejši pravi demokraciji v Evropi, ki je bila vzor ameriški in posredno tudi švicarski demokraciji, kjer je imelo ljudstvo pravico, da je vladarju odvzelo njegovo vladarsko čast, če ni ustrezno opravljal svojih vladarskih dolžnosti, nas zanima, če nam lahko, kot edini neposredni izvoljeni predstavnik ljudstva na visokem položaju, zagotovi nedotakljivost naših teles, svobodo gibanja in svobodo do privatnosti?

Predsednik si je tudi tokrat nekaj zapisal.

Po kakšni uri so se začele iz sosednjega prostora razširjati vonjave predsedniške kuhinje. Pogovor je trajal dve uri in pol, in je tekel tudi o drugih temah, ki so jih imeli drugi protestniki.

Tjaša Prošek je nekje vmes, ko je omenil predsednik, da se lahko zgodi, da bomo v neustavnem stanju, če ne bomo spremenili volilne zakonodaje do konca leta, rekla, da bomo volilno zakonodajo spisali kar sami, civilna družba namreč, pa se je Pahor na glas zasmejal. Nikita Xever, protestnik, ki je prišel na razgovor s slovensko zastavo, je povedal da nas je tam zelo malo, da je protestnikov veliko veliko več in da je tistih, ki podpirajo protestnike doma v domačem kraju pa še veliko veliko več.

Predsednik je okaral Nikito, ker je v svojem nagovoru uporabil izraz »državljanska vojna, pa je Nikita odgovoril, da ne obstaja samo vojna z orožjem, temveč tudi psihološka, in prav ta se ravnokar dogaja v Sloveniji.

Veliko je bilo očitkov in pritožb na delo vlade. Nekatere nepriljubljene vladne poteze so bile omenjene večkrat. Večkrat je bilo tudi omenjeno ime predsednika vlade.

Še enkrat smo poudarili našo temeljno zahtevo po nedotakljivosti telesa.

Predsednik je poslušal in si vsake toliko kaj zapisal, oglasil pa se je le, da je odpravil osebno krivdo iz določenih očitkov. Recimo: »ni v moji pristojnosti«, »že od nekdaj sem bil pripravljen na dialog«, »tega ne bi storil« in podobno, potem pa je pogovor počasi zaključil. Čisto na koncu je še enkrat povedal, da ni direktor in se prešerno zasmejal. Medameriške investicijske korporacije spet ni omenjal. Ko smo ga vprašali, če bo odgovoril na vprašanja, se je zresnil in rekel, da vsekakor. Vprašali smo ga še, če lahko pošljemo gradivo o manipulaciji s pandemijo in je na to pristal.

V prostor so prišli novinarji. Nekateri so se slikali s predsednikom.

Resnici na ljubo je predsednik naredil korekten vtis, občasno si je zapisoval vsebino, gostov ni prekinjal in nas je strpno poslušal. Povedal je celo nek star latinski pregovor, namreč da se je v svojem življenju naučil, da je bolje govoriti ad rem kot ad personam, kar nedvomno drži. To pa je bilo tudi vse. Nekje vmes je priznal, da pripada manjši skupini ljudi, ki imajo določeno moč, ni pa omenil odgovornosti. Maska, ki si jo je medtem malo natikal, malo snemal, je na koncu obležala pod njegovim stolom za njegovimi čevlji.

In mediji?

Jasna Martinjak je medijem povedala, da je bila pandemija zmanipulirana, ko je Bill Gates plačal 100 milijonov evrov Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Bogdan Meško je povzel, kar je predhodno povedal oz. vprašal predsednika. Novinarji so ga vprašali, če hodi na proteste vsak teden in če je dobil plačilni nalog s strani policije. Povedal je, da je bil na protestih, ne pa vsak teden in plačilnega naloga na protestu ni dobil. Postavili so mu še vprašanje, če protestira proti vladi, in je rekel: »da je to veliko premalo, saj četudi Janšo zamenja Fajonova, bo namreč peljala naprej isto sranje, če se lahko tako izrazim«. Novinarji so kar zamrznili in člana Odbora sta se zahvalila in odmaknila. Mimo kamere je Jasna Martinjak z novinarji spregovorila še par besed, nato so vsi obiskovalci zapustili palačo.

photo Nikita Xever

photo Nikita Xever

Poziv predsedniku Republike

Spoštovani gospod predsednik Republike, gospod Borut Pahor,

člani Odbora za človekove svoboščine smo se kmalu po uvedbi prvih koronskih ukrepov obrnili tako na Vas, kot na predstavnike Vlade in druge odločevalce. Prejeli smo maloštevilne odgovore. Verjamemo, da ste tudi Vi bili polno zasedeni in Vam čas ni dopuščal, da bi nam odgovorili.

Zato nas Vaša odločitev, ki ste jo sporočili gledalcem v oddaji Studio City, da ste se pripravljeni srečati s predstavniki protestnikov, zelo veseli. Takšno srečanje s predstavniki vseh skupin, ki predstavljajo posamezne segmente civilne družbe in se redno udeležujejo mirnih petkovih protestov, bo prvi korak k reševanju nastale situacije.

Dejstvo je, da je država (in z njo državljanke in državljani) talec globalnih interesov. »Pojav« Corona virusa in levo – desno politično preigravanje je sekundarnega pomena. Tega se vsi zavedamo vsak dan bolj. Je to država, ki smo jo sanjali in želeli, država za katero smo se tako enotno odločili?

Spoštovani gospod Pahor, našo zgodovino poznate, kot tudi radi pokažete, da poznate in cenite svoje državljanke in državljane. Zato se postavite za njih, za ljudi, ki niso slavni in ne bogati, za ljudi, ki nimajo pomembnih položajev in številnih občudovalcev, pa vendar imajo imajo svoje zgodbe, svoj ponos, svoje dostojanstvo, svojo svobodo in svoje bogove, duhove prednikov in so plod vesoljne nedoumljive božanske sile, enako kot vi, ki ste slavni in v primerjavi z njimi tudi bogati, ugledni in na visokem položaju. A tam ste zaradi njih, neznanih ljudi, ki so vas tja izvolili, ker so vam zaupali. Prosimo, da jih ne razočarate. Tudi njihov glas boste slišali na našem, upamo, bližnjem sestanku.

Prosimo Vas, da nam sporočite termin za naše srečanje na:

OdborzaClovekoveSvoboscine@mail.com

Pomembno bo. Naj bo temelj novega začetka države v kateri bo bodo mladi videli svojo prihodnost in v kateri bo življenje starejših dostojanstveno preživljanje jeseni življenja, v kateri bodo državljanke in državljani imeli svobodo izražanja svojih misli in odločanja o lastnih telesih in o telesih svojih otrok, kjer bomo lahko vsi soodločali o državnih zadevah brez pritiskov korporacij.

Želimo državo v kateri bo etika in morala, ki je lastna slovenskemu človeku doma tudi v hramu vladavine ljudstva, kot se spodobi, kar žal še ni.

Naj besede postanejo dejanja, naj bo vaše povabilo nov začetek.

Odbor za človekove svoboščine 2.7.2020

OdborzaClovekoveSvoboscine@mail.com

https://www.drzavljan.com/445555555

Javno pismo Vladi RS

Spoštovana Vlada Republike Slovenije,

V Odboru za človekove svoboščine vse bolj in bolj zaskrbljeno opazujemo kako se izražanje javnega mnenja vedno bolj onemogoča, nadzoruje in neupravičeno sankcionira. Kako se krog svobode iz dneva v dan zožuje. Vsak petek so množični protesti, tako proti aktualni vladi, kot tudi proti celotnem političnemu vodstvu okoli in po obdobju osamosvojitve, - in če dobro pomislimo je razlogov zelo veliko. A vlada, nasprotno, očitno ne misli tako in izkazuje namen brezkompromisnega zatiranja ljudskega glasu in vzpostavitve tiranije na nivoju policijske države.

Omejevanje svobode je iz simbolnega polja prešlo v realnost. Obsojanja vredno je petkovo popolno ograjevanje Trga revolucije pred parlamentom. Že predhodno je bilo po demokratičnih kriterijih nenavadno zapiranje manjšega dela tega območja, a prilastitev celotne ploščadi, predstavlja despotsko vladanje kot tudi politični manever, ki bi zaradi pomanjkanja prostora ob navalu večje množice, lahko sprožil incident med policijo in protestniki. Če je že vlada izvedla oblastniško potezo, pravzaprav še eno v vrsti, na kar nas skušate navaditi že zadnjih 100 dni, to ne pomeni, da dejanje ni povsem skregano z Ustavo RS.

Protestniki so se v veliki meri izognili pretečim konfliktom, tako da so prestavili kraj zbiranja na Prešernov trg. Z izjemo manjše skupine, ki je nekoliko pred uradno uro protesta zasedla ograjeno ploščad in na glas prebirala Ustavo. Nakar so bili protestniki s silo s strani specialne policijske enote prepodeni ali odneseni s trga. Te policijske enote so kasneje tudi sistematično popisovale posameznike, ki so se sprehajali po mestu in so morebiti šli v smer Prešernovega trga, kjer se je torej začel protest. V Odboru razumemo, da policisti zgolj opravljajo svoje delo, oziroma izvajajo dejavnosti v skladu z navodili, ki so jim bila predpisana s strani nadrejenih, torej ministrstva.

Ograjevanje trga in uporaba represivnih prijemov nad ljudmi, ki so na ploščadi pred parlamentom brali Ustavo, simbolno sporoča razvrednotenje Ustave ter absolutno in nepošteno odrekanje koriščenja javnega prostora torej Trga revolucije, ki je v naši skupni lasti. Pomnite leta 1991 je v teh dneh junija Trg republike dihal in sanjal samostojno Slovenijo. Ljudje smo verjeli, da bomo skupaj ustvarjali državo, ki smo si jo želeli. Skoraj 30 let od takrat je naša država primer propadle demokracije. Ne glede na politične akterje teh šentflorjanskih uprizoritev.

Radikalno krčenje prostora za proteste je ignorantski politični manever, posmeh vsem tisočim, ki vsak petek izražamo svoje nestrinjanje, in ignoriranje in zanikanje sporočila protestov kot tudi ustvarjanje morebitnih konfliktnih dogodkov.

Vlado pozivamo, da naj preneha z ograjevanjem vsaj celotne ploščadi, če se že ne more odpovedati ograjevanju dela ploščadi, čeprav bi bilo edino pošteno tudi slednje. V zrelih demokracijah, kjer države vodijo državniki vlada stopi pred ljudstvo ter pozove različne predstavnike ljudstva k pogajanjem. Predsedniku vlade so vse te tehnike dobro znane, vprašanje je le čemu se jih ne poslusži oziroma komu služi?

Nahajamo se na zgodovinski prelomnici: ljudstvo je dodobra spregledalo celoten repertoar levo-desnega političnega gledališča, ki je tokrat pripravilo »predstavo« o janšizmu in prepričuje državljane, da je aktualna vlada edini problem slovenske politike ter istočasno poskuša preprečiti odprto debato med ljudstvom. Je bilo tudi branje Ustave le del političnega gledališča? Tukaj je bistven tudi represiven odgovor države.

Spoštovani predstavniki Vlade,

v kakšnem duhu delujete, kako ravnate s svojo lastno osebno integriteto, kaj razmišljate ali zavestno podpisujete, da ne začnete razprave z odprtim srcem in razumom ter umom s predstavniki ljudstva in preko medijev neposredno z ljudstvom?

Izven levo-desne politične gugalnice je širni svet in premnogi državljani, ki jih obravnavate kot korporativne hlapce, sledijo globalni politiki in globalističnim trendom. Kje ste, da ne opozarjate na trend globalne totalitarne korporativne politike, katera ima težnjo dokončno podjarmiti naravo in človeka. Kje ste, da bi skupaj z ljudstvom iskali rešitve? Kje je vaša vest, ko ne problematizirate pogodb, ki državo skupaj z vašimi državljani postavlja v podrejen in prodan položaj napram korporacijam?

Zakaj ne problematizirate dejstva, da je Evropska unija zrahljala pogoje pri genetskem inženiringu z namenom odpiranja poti cepivu za coronavirus? Komu bo potem to cepivo spreminjalo genski zapis? Paradižniku? Ali ljudem?

Vladajoča koalicija je v zadnjih dneh jasno pokazala, da je ne zanima mnenje ljudstva. Še več, poleg tega je skušala stigmatizirati vse protestnike skozi neko točno določeno prizmo (ta ustreza levo – desnim ali desno – levim gledališkim predstavam), ki morda predstavlja manjši odstotek protestnikov, na ta način vse ljudske glasove, poglede in ideje označila kot odvečne in nepomembne kar je absoluten prezir demokracije. Vlada ne posluša več, a obenem lahko tedensko poslušamo besede in poglede premierja Janeza Janše tudi v daljših pogovornih oddajah, v okviru programa različnih medijskih hiš, kar dodatno poglablja nesorazmerje pri javni besedi.

Bi bilo bolj smiselno, da protesti potekajo v tišini? Bi se s tišino končno pojasnilo, da je ljudstvo v tej državi pravzaprav že 30 let brez glasu pri odločitvah, ki so bile sprejete preko umetno ustvarjenega konsenza s pomočjo levo-desne gugalnice? Ali bi si oddahnili, ker so hlapci obmolknili in zdaj lahko odigrate epilog našega ne obstoja? V splošnem sicer ljudstvo načelom lahko govori karkoli, a v medijsko-političnem diskurzu so številne tabuizirane teme, kot je na primer nedotakljivost telesa v kontekstu obveznega cepljenja, ali denimo vprašanje neposrednih referendumov.

Spoštovana Vlada, če utihnemo bomo utihnili zgolj simbolno, vsa dejanja tragikomedije so zgodovinsko znana, presenečenj ni. Od vas pričakujemo, da prenehate ograjevati Trg republike - Trg revolucije, ki ima izjemen simbolen pomen in je primarno namenjen ljudstvu, ter da končno začnete odprt, konstruktiven in spoštljiv dialog z zainteresirano javnostjo. Nenazadnje je to zgolj ena od vaših pomembnih nalog mar ne?

Odbor za človekove svoboščine, 21.6. 2020

Dopis predsedniku republike Borutu Pahorju

Spoštovani g. predsednik,

Pišemo vam v zvezi z vašim intervjujem za Faktor TV z naslovom »Resnica boli, komentarji pa še bolj«. Najprej vam moramo priznati, da smo bili prijetno presenečeni nad tem, da ste se odpovedali tako imenovanemu »čilanju« in opazili vaš nedavni, nekoliko bolj resen pristop kot vzpodbuden napredek.

Imamo nekaj pripomb na vsebino vaših izjav. Bolje rečeno, dodatnih vprašanj.

Na primer, ocenili ste da se je Slovenija sijajno odrezala – a poglejmo rezultate: po številu okuženih na 1 milijon prebivalcev je Slovenija točno na svetovnem povprečju. Po številu mrtvih na 1 milijon prebivalcev je Slovenija nad svetovnim povprečjem. Po številu umrlih v domovih za ostarele je Slovenija z 80 % v primerjavi z ostalimi državami visoko nad povprečjem. Po številu prekuženih spadamo med slabše prekužene, kar pomeni, da bi nas naj v naslednjem "valu" čakal hud udarec virusa, nova, še daljša karantena in dokončni pokop našega gospodarstva.

Epidemija bi se naj sicer uradno končala, maske pa so še vedno obvezne v srednjih šolah in višjih razredih osnovnih šol in po besedah Kustečeve iz NIJZ bi naj celo postale del »nove kulture«.

Obstajajo zdravstvene študije, ki odsvetujejo uporabo mask zdravim ljudem, še posebej osebam z dihalnimi težavami. Njihova zaščita pred okužbami bi naj bila malenkostna, če sploh; ob špekuliranjih glede prekuževanja pa so še toliko manj smiselne. Nošnje mask ovira normalni potek življenja, povzroča zastrupitve s CO2 in je grobo in z ničemer utemeljeno trpinčenje, mučenje in medicinsko eksperimentiranje, ki je prepovedano z ustavo in sicer z 18. členom, zato vas sprašujemo, ali podpirate takšno ustvarjanje »nove kulture« s strani NIJZ?

Povedali ste, da je vlada med več različnimi strokovnimi pogledi izbrala tistega, na katerega se je lahko naslonila. Kaj ste mislili pod »lahko naslonila«? Ali to morda pomeni, da je izbrala tisto mnenje, ki je omogočilo, da so se lahko naslonili na neznanstven in hkrati neustaven pristop, ki ga je sugerirala Svetovna Zdravstvena organizacija? Karantena zdravih oseb namreč ni niti medicinsko smiselna niti ustavna, jo je pa zahtevala Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), lahko bi rekli, da zaradi prepričevanja računalniškega milijarderja Billa Gatesa, ki je glavni mecen SZO.

Sporno je tudi, da je tovrstne karantene potem SZO zahtevala od sicer suverenih držav članic. Ali ste mogoče seznanjeni s tiskovno konferenco združenja zdravnikov v Berlinu, kjer so povedali, da je letošnja korona po svoji moči enaka vsakoletni gripi in da so vsi ukrepi, ki so bili letos sprejeti v zvezi s tem, del kriminalne mednarodne zarote, saj zanje ni niti najmanjšega zdravstveno utemeljenega razloga? Ali še vedno mislite, da je slovenska politika reagirala najbolje, če jo primerjamo s Švedsko, ki ni imela karantene in torej ekonomske krize, v nasprotju s Slovenijo, ne bo kaj dosti čutila?

Večkrat ste poudarili, da so se ljudje privadili in sijajno držali sicer neustavnih in nepotrebnih pravil. Ali mislite, da si je slovenska politika zapravila zaupanje ljudi, ko jih je s korono tako potegnila za nos in kako mislite, da se bi ljudje po tej izkušnji držali nasvetov vlade, ko bi prišlo do neke resne epidemije v prihodnosti?

Povedali ste tudi, da so v domovih za ostarele po vašem mnenju dobro delali. V domovih za ostarele v Republiki Sloveniji je bilo 80 % vseh smrti zaradi korone, kar je malodane svetovni rekord. 35 % več kot na Švedskem, kjer priznavajo, da so bili domovi za ostarele njihova najbolj šibka točka. Kakšna bi morala biti smrtnost v domovih za ostarele, da bi vi osebno menili, da tam nekaj ni v redu?

Omenili ste, da prihaja jeseni še hujša kriza, ki bo ponovno zahtevala sprejemanje ukrepov, med katerimi bodo nekateri preverjeni, marsikakšni pa tudi novi. Ali ste s preverjenimi ukrepi morda mislili na protiustavno predpisovanje karantene in prepovedi gibanja zdravim osebam, kar se je ravnokar zgodilo, in ali ste pod novimi ukrepi morda mislili protiustavno obvezno oziroma prisilno cepljenje, katerega zahteva in priporoča že omenjeni računalniški milijarder Bill Gates, ki, mimogrede, služi milijarde s prodajo cepiv, zaradi katerih ga v več državah po svetu tožijo, da je brez pristanka z njimi steriliziral milijone zdravih žensk? Ali bi bili pripravljeni – v primeru, da bi država vzpodbujala cepljenje in bi cepljeni imeli hujše zdravstvene posledice – jamčiti, da bi Slovenija izplačala žrtvam cepljenja in njihovim družinam primerne odškodnine?

Pravite, da ukrepi pomenijo novo zadolžitev in s tem manjšanje suverenosti. Ali lahko potem še vedno trdite, da se je slovenska politika sijajno odrezala v primerjavi z državami, kjer niso ustvarjali panike zaradi sugestij SZO in Billa Gatesa in zato niso najeli novih kreditov in s tem izgubljali svoje suverenosti? Kaj natančno pravzaprav mislite pod izgubo suverenosti? Ali to vključuje državne odločitve glede epidemij, karanten in cepljenj? Udeležbo v vojnah? Prodajo naravnih bogastev?

Povedali ste, da se je politika zavedala svoje odgovornosti za zdravje ljudi in da je reševala ustavno-pravne stvari tako, da demokracija ni bila okrnjena in da so se sprejemali zakoni, ki imajo rep in glavo. Kako gre to skupaj z neustavnimi in medicinsko nesmiselnimi ukrepi ter po drugi strani z vsakotedenskimi protesti? Zakaj večkrat poudarjate sodelovanje pozicije z opozicijo; ljudstvo, ki protestira, pa omenite samo kot javnost, ki izraža neko razpoloženje, ne pa kot dejavnik, ki bi bil vreden sodelovanja pri izvajanju oblasti – kljub temu, da je to izrecno zapisano kot pravica v 3. členu ustave?

Pravite, da se javnost ne ukvarja s problemom volilnih okrajev in da je prav tako, saj da bi naj bili politiki poklicani, da to rešijo. Ali se zavedate, da naša volilna zakonodaja ne omogoča enakosti navadnih državljanov s strankami glede kandidature, niti ne omogoča enakopravne predstavitve kandidatov na nacionalni televiziji? Ali veste, da se ta očitna protiustavnost našemu ustavnemu sodišču zdi neproblematična? Ali torej lahko trdimo, da javnosti ne zanima volilna zakonodaja, ali je bolj pravilno trditi, da javnost nima vzvodov, da bi nanjo vplivala, saj ji je parlament s pomočjo ustavnega sodišča odvzel še tisto malo vzvodov, ki jih je imela z referendumi?

Omenjate nevarnost ustavno-pravnega kaosa zaradi volilnih okrajev. Protiustavna prepoved gibanja in grožnje s protiustavnim poseganjem v telesno nedotakljivost in celovitost državljanov se vam ne zdi pomembna oziroma omembe vredna? Ali nimamo ustavno-pravnega kaosa že sedaj, ko naša ustava vsebuje protislovja (v nasprotju sta si 3. člen, ki pravi, da ima oblast v RS ljudstvo in da jo izvaja posredno z volitvami IN TUDI NEPOSREDNO, in 3.a člen, ki pravi, da Slovenija prenese del svoje suverenosti na mednarodne organizacije in sprejema odločitve teh organizacij, tako kot to zahtevajo te organizacije; v nasprotju s 3. členom pa je tudi 87. člen, ki pravi, da državni zbor v RS z zakoni lahko določa pravice in dolžnosti državljanom – kot definicija parlamenta – za primerjavo, v Švici je parlament definiran kot tisti, ki »izvaja najvišjo oblast v državi, OMEJENO S PRAVICAMI DRŽAVLJANOV in kantonov), in je zato potrebna mala skupinica izbranih pravnih funkcionarjev in superstrokovnjakov, da določijo, kako je treba razlagati ustavna protislovja? Ali se spominjate, da ste politiki ob osamosvajanju obljubljali Švico? Ali veste, da v Švici ustavnega sodišča nimajo, saj je tam ustavni razsodnik ljudstvo na referendumu?

Pravite, da si želite sodelovanja med vlado in opozicijo in omenili ste težak položaj opozicije, ki je morala pomagati vladi in s tem tvegati, da pobere vladna koalicija smetano na naslednjih volitvah. Glede na dejstvo, da v Sloveniji hodi na volitve približno polovica volilnih upravičencev, ali menite, da pozicija in opozicija odražata realno sliko političnega razpoloženja v Sloveniji? Ali mislite, da je 30.000 mladih izobražencev, ki je v zadnjih letih iz Slovenije odšlo v svet s trebuhom za kruhom, emigriralo zaradi dobro opravljenega dela naših politikov ali zaradi slabo opravljenega dela?

Ali je običajno, da politične stranke od volitev ne pričakujejo novih odgovornosti, temveč jih spominjajo na pobiranje smetane? Ali pod smetano mislite nadpovprečno velike dohodke, zagotovljeno plačo in minimalen napor ali ste mislili kaj četrtega? Ali se vam ne zdi, da bi bilo potrebno, da v Republiki Sloveniji oblast prevzame nazaj ljudstvo iz rok politike, tako kot je to zagotovljeno z ustavo? Pravite, da bo Slovenija obstala, četudi Evropa razpade. Glede na dejstvo, da je RS nastala zaradi plebiscita državljanov SRS, ali mislite, da lahko Slovenija obstane brez EU, četudi politika zaradi povzročanja globoke krize in kratenja mehanizma neposrednega izvajanja oblasti oblastniku (ljudstvu) ne bi zmogla pridobiti niti podpore polovice volilnih upravičencev ?

Zakaj govorite o standardih namesto o ustavnih pravicah in konkretnih ustavnih členih? In o javnosti namesto o ljudstvu? Zakaj uporabljate izraze, ki nimajo pravne teže?

Pravite, da vas je presenetil odstop Marjana Šarca z mesta predsednika vlade in ste morali zaradi tega spremeniti že pripravljen govor, ki ste ga imeli na Poljskem ob obletnici Auschwitza. Ali menite, da imate ta hip kaj bolj realno mnenje o slovenski politični situaciji in če tako mislite, zakaj?

Zakaj pravite, da bi protestom morala posvečati pozornost vlada, ko pa je jasno, da je bil predsednik vlade predlagan z vaše strani in izbran s strani parlamenta, neposredno voljen položaj s strani ljudstva pa je ravno predsednik države? Ali ni torej razumljivo, da je Predsednik Republike tisti, ki mora prisluhniti ljudstvu, saj ga je ljudstvo izvolilo – vlada pa prisluhne Predsedniku Republike? Kot ste tudi sami poudarili, bi naj neposredne volitve predsednika predstavljale neko »zavoro, ravnovesje ali vzgon v politiki«.

Kako si konkretno predstavljate to »zavoro, ravnovesje ali vzgon«? Morda tako, da bi slišali zahteve protestnikov po povrnitvi vseh referendumskih oblik, ki so bile zapisane v ustavi leta 1991 oziroma povečanje pomembnosti referenduma v skladu s 3. členom ustave in sicer tako, da se izenači s švicarskim sistemom? Bi bili pripravljeni podpreti takšne ustavne spremembe, ki jih zahteva ljudstvo in do katerih ima vse pravice, saj je to zapisano v ustavi?

Pravite, da si lahko Slovenija zapravi »image«, torej podobo in niti ne ugled. Katera država ima po vašem mnenju boljši »image«; Švedska, ki se ni pustila potegniti za nos z medicinsko nesmiselnimi in ekonomsko škodljivimi karantenami, ali Slovenija, kjer morajo še danes šolarji v šolah nositi maske, ker neka oseba na NIJZ meni, da gre za neko smiselno novo »kulturo«? Kaj menite o pravici do ugovora vesti in do državljanske nepokorščine v primeru, ko uradni strokovnjaki in politiki zahtevajo od državljanov takšne stvari, da dajejo vtis, kot da trpijo za skupinskimi duševnimi motnjami in pod nesmiselnimi pretvezami uvajajo »kulturo« brezpravnosti in suženjstva?

Katera država ima po vašem mnenju boljši »image« – Slovenija s svojim ustavnim sodiščem in diktaturo parlamentarnih strank, ali Švica s svojim ljudskim referendumskim sistemom?

Hvala za vaše odgovore,

Odbor za človekove svoboščine, 1.6.2020

O levih janšistih

O levem janšizmu: V Sloveniji domnevno protesti zaradi desne vlade, v tujini zaradi koronskih ukrepov.

Ne samo politika, tudi množični mediji delujejo po principu levo-desne gugalnice, ki prežema vsebino do točke, da številne, med njimi tudi pomembne, teme enostavno dobijo premalo medijskega časa, objektivnosti in s tem lažje tudi neopravičeno nalepko »lažnih-novic«. Vsaj zaenkrat še ni »lažno« dejstvo, da ob petkih potekajo kolesarjenja in zbiranja pred našim parlamentom, a objektivno poročanje o procesu protestov bi lahko iskali podobno kot šivanko v kupu sena.

Kot da v javnosti ne bi obstajala nezadovoljstvo ob izvedbi karantene in dvom o sami upravičenosti tovrstne politike. Kot da v javnosti ne bi bilo občutka zasičenosti s strankarsko politiko, vsaj v aktualni obliki. In kot da ne bi bilo v tem trenutku iz vrst javnosti kar največ pozivov k temeljnim spremembam sistema, začenši s spremembo ustave ter uvedbo neposrednih referendumov. Ne – proteste želijo razne politične stranke in posamezniki speljali na eno in edino domnevno idejo in ta naj bi bila nasprotovanje vladi Janeza Janše.

V medijih ni večplastnega raziskovanja protestov – nasprotno, večinoma gradijo kult osebnosti duhovnega očeta janšizma. Za politiko velja podobno kot za svet zabave: da v resnici ni reklame, ki bi bila slaba reklama. In če se kritika aktualne oblasti zameji zgolj na polju takšnega kulta osebnosti – lahko bi rekli, da gre v bistvu za levi janšizem – za katerega je značilno, da ne problematizira krčenja ustavnih pravic ali pretečo uvedbo totalitarnega mediokratskega-tehnokratskega sistema.

Diametralno nasprotna dialektika je sledeča: Janez Janša vse protestnike okarakterizira s kaviar socialisti, nakar se odpre prostor za debato o socializmu. Vse, kar je še potrebno, je to, da kdo izmed bolj prepoznanih imen pride na protest z rdečo zvezdo in mediji povsem naključno posnamejo in objavijo ravno to osebo. Tako dobimo na eni strani nerešen problem naslavljanja vseh protestnikov s kaviar socialisti in na drugi strani izpostavljanje točno in ravno tistih posameznikov, ki upor gradijo okoli simbola rdeče zvezde oz. okoli diskurza levega pola, lahko bi torej tudi rekli levega janšizma. Ne glede na videz nasprotno kritiko in tudi stopnjevanja diskurza, akterji levega in desnega janšizma v bistvu še najbolj verjetno delujejo skupaj in v temelju proti resničnim spremembam.

Sramotno je, da določene stranke in vsaj na videz nestrankarski posamezniki na vsak način želijo zaviti proteste v svoje barve in promocijo lastnih (političnih) interesov. Na tem mestu bi lahko omeniti tudi akterje s protestov, ki stopajo v ospredje in problematizirajo izključno politiko in dejanja Janeza Janše. Nobeni sicer niso prepričljivi in morda je slednje botrovalo dejstvu, da protesti morda nekoliko izgubljajo na številčnosti sicer vseh po vrsti velikih protestov. Protestniki imajo tukaj še možnost drugačnega pristopa.

Leta 2020 smo nedvomno na zgodovinski prelomnici in politika postavlja temelje »novi normalnosti«. Zato je to tudi primeren čas, da se ljudstvo poveže s svojimi koreninami in premisli o svojih pogledih na prihodnost. Ali sprejema, v celoti ali delno, to t.i. novo normalnost. Nekateri pravijo, da je corona test inteligence globalnega prebivalstva, gre pa tudi za zgodovinski izpit različnih narodov. Da bodo vodili odprt dialog, se ni znašati tako ne na levo-desne politike, v tem oziru prav tako ne na leve janšiste, kot tudi ne na medije. Ljudstvo se lahko poveže le po občutku notranjega kompasa.

Protesti po svetu se dogajajo zaradi koronskih ukrepov

Težko bi komu bolj ustrezala trenutna oblast Janeza Janše kot to ustreza slovenskemu levemu političnemu polu. Seveda v primeru, če se čez čas vrnejo na oblast. Desni pol bi v tem primeru zakonsko tlakoval neživljenjsko »novo koronsko normalnost«, ki bi jo levi pol potem izvrševal, tako kot vse pretekle ukazane globalne trende. Manj je problematiziranja karantene in corone v medijih, bolje je to za omenjeni scenarij.

»Nova normalnost« pomeni tudi mediokracijo in tehnokracijo. Pomeni tehnološko nadzorovanje in v določenih primerih zapiranje posameznih enot v imenu javnega zdravja ter sledenje ter vstopanje v kontakt z vsemi potencialnimi stiki. Takšni izgubi svobode se zoperstavljajo po celotnem svetu, protesti so po večjih evropskih in ameriških mestih. In ne, ne protestirajo proti slamnati vabi, ampak protestirajo proti kršenju ustavnih in človekovih pravic.

Epidemija je bila pri nas uradno preklicana, a ukrepi – vsaj zaenkrat – ostajajo. Številni posnetki protestov pri nas in po svetu dokazujejo, da se ljudje niti približno ne držijo ukrepov, vendar je statistika korone ostala nekako na liniji statistike vsakoletnih grip. Medtem so se slovenski vrtci in šole spremenili v zapore oz. v ustanove s striktno disciplino in minimalnim ali ničnim fizičnim kontaktom. Nošenje mask ima lahko tudi škodljive posledice, a vendar so obvezne v višjih razredih šole in v določenih delovnih panogah.

Posamezniki na položajih takšnemu poniževanju pravijo navajanje na novo kulturo, spet drugi namigujejo na obsežnejše cepljenje za gripo v prihajajoči jeseni – kot da bi bilo samoumevno strinjanje ljudstva, da naj bi bilo cepljenje najboljša zaščita. Ravno obratno in prav za cepivo za gripo navajajo tudi strokovnjaki vsaj dejstvo, da je nezanesljivo. Ali gre za novo suženjsko kulturo nedopuščenega dvoma in brezpogojnega uklanjanja domnevno strokovnim zapovedim? So ukrepi sploh sorazmerni z ukrepi epidemij v preteklosti? Vse to bi morali problematizirati akterji protestov.

Če nam ni bil dovolj odstop nekdanjega premierja, ter izdaja volivcev s strani SMC in DeSUS, ki sta zatrjevali, da ne bosta šli v koalicijo z SDS – potem nam mora biti zdaj vse jasno, ko levi pol problematizira predvsem osebnost predsednika vlade – torej vse drugo, a nikakor ne tudi neustavni koronski odlok. Desnica in levica igrata igro dobrega in slabega policaja, žrtev njune predstave pa je ljudstvo. Tako kot se do dogaja že od osamosvojitve, ko se v korist tujih korporativnih gospodarjev dopušča in kar najbolj ignorira posledice onesnaževale industrije, preprečuje legalizacijo ter samooskrbo s konopljo in na številnih zakonskih področjih vzdržuje nemogočo birokracijo, namesto, da bi državni vrh bil prva postaja svobode ter suverenosti.

Kmalu se bo zavrtelo »politično kolo sreče«. Imamo številne neparlamentarne stranke, nekatere imajo sicer smiselna izhodišča, a nekako samozadovoljno vegetirajo na stopnji malih ločenih subkultur in vztrajajo pri svojih načelih in ideologijah. Tako pa nikdar ne pritegnejo dovolj posameznikov, ki bi bili pripravljeni sprejeti subkulturno ideologijo kot svojo »religijo«, ki bo večno obsojena na marginalno družbeno skupino nerazumljenih posebnežev s strani večine. Se pravi te ideologije, ki so v osnovi povsem legitimne v takšnih okoliščinah postanejo predmet spora in razdeljevanja, to so torej na primer: veganstvo, socializem, nacionalizem, nekritična tehnologizacija, itd.

Namesto da bi se alternativne stranke povezovale okoli skupnih ciljev ter ohranile svojo perspektivo, povzročajo konfliktno in preveč razdrobljeno politiko, da bi bilo mogoče karkoli spremeniti. Seveda na tak način tudi nikoli ne morejo računati na dovolj glasov, tako da je vse skupaj kaj hitro lahko pravzaprav začarani krog. Ali ne bi bil že čas, da se vse te marginalne skupine združijo v koalicijo z ozko določenim skupnim ciljem? Recimo s ciljem ustavne reforme v smislu uvedbe švicarskega sistema in/ali uvedbe neposrednih referendumov?

Drago ljudstvo, tokrat ne smemo dopustiti, da se ljudsko nezadovoljstvo prefiltrira na levo-desno politično gugalnico. Sedaj je čas, da kolektivno pogledamo izza parol različnih novih ali starih ter parlamentarnih ali neparlamentarnih strank ene in iste politike, ki že tri desetletja razdvaja naš narod. Tudi večina kapitala je na strani tovrstne politike. Dobre ideje niso vedno objavljene v najbolj množičnih medijih, zato šteje vsaka aktivna podpora ter povezovanje podobno mislečih.

Odbor za človekove svoboščine, 27.5.2020

Dopis varuha človekovih pravic

Številka: 2.0-7/2020-4-MO

Datum: 22. 05. 2020 ODBOR ZA ČLOVEKOVE SVOBOŠČINE OdborzaClovekoveSvoboscine@mail.com

Spoštovani,

Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) ste posredovali v vednost »odprto pismo« vaše civilnodružbene iniciative, ki je sicer naslovljeno na Vlado Republike Slovenije. Opozarjate, da obstaja možnost, da je Vlada ukrepe, določene v (tedaj veljavnem) Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (v nadaljevanju: Odlok), sprejela na zmotno ugotovljenih oziroma predpostavljenih dejstvih, zaradi česar bi lahko bili pretirani. Obstajalo naj bi veliko različnih strokovnih mnenj (nekatera ste tudi povzeli), pa tudi ogromno neznank o novem koronavirusu. Najbolj zaskrbljujoče pa naj bi bilo, da trajanje ukrepov ni časovno omejeno. Opozarjate na negativne posledice dolgotrajne (samo)izolacije posameznikov tako na gospodarskem področju kot na področju zdravja posameznikov. Nasprotujete morebitnemu obveznemu cepljenju ali obveznemu jemanju zdravil za COVID19 ter nadzorovanju z mobilnimi telefoni.

Najprej kaže pojasniti, da Varuh v okviru svojih pristojnosti obravnava pobude posameznikov, ki menijo, da so jim z aktom ali dejanjem državnega organa, organa lokalne samouprave oziroma nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Varuhova vloga je subsidiarna, kar pomeni, da si posameznik najprej sam prizadeva rešiti težave z organi, ki so za to pristojni.

Razumemo, da ste nam pismo posredovali v vednost, zato smo se njim zgolj seznanili. Pričakujemo, da vam je naslovnik na dopis odgovoril oziroma vam bo odgovoril v doglednem času. Če pa se to ne bi zgodilo, se lahko ponovno obrnete na Varuha in ponovno bomo preučili možnosti za naše posredovanje.

Sklepno je ugotoviti, da je bil vladni Odlok, ki ga izpostavljate, naknadno večkrat spremenjen, nekateri ukrepi (denimo prepoved gibanja izven občine stalnega oziroma začasnega prebivališča) pa so bili tudi že odpravljeni. O ustavnosti in zakonitosti Odloka bo v prihodnje odločilo še Ustavno sodišče (številka zadeve je U-I-83/20). Doslej je s sklepom U-I-83/20-10 z dne 16. 4. 2020 do končne odločitve v zadevi že zadržalo izvrševanje člena, ki je določal, da prepoved iz tega Odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem je Ustavno sodišče pravzaprav naslovilo vaš osrednji očitek nedorečenosti trajanja ukrepov. Ugotovilo je, da so bili posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine, odrejeni z Odlokom, trajnejše narave, ker niso bili časovno zamejeni, takšno urejanje pa ni nujno za dosego namena, ki ga Odlok zasleduje.

S spoštovanjem,

Peter Svetina varuh človekovih pravic

Odgovor poslancu Jožefu Lenartu

Odgovor poslancu Jožefu Lenartu, SDS

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za prejet odgovor na javno pismo Odbora za človekove svoboščine. Poudarjate domnevno statistično uspešnost Slovenije v vojni v sicer nelegitimni vojni z virusom. Navajate, da naj bi Švedska sredi aprila 2020 imela že dvajsetkrat (ni preračunano glede na število prebivalcev) več žrtev zaradi svojega ne ukrepanja, kot pa primerjalno gledano Slovenija, za katero pravite, da je pravočasno ukrepala. Če že gledamo statistično, nas zanima, ali ste izračunali koliko bo to razmerje variiralo v prihodnosti, ko bo potrebno upoštevati tudi kolateralne žrtve kolapsa ekonomskega sistema v Sloveniji? Švedska za primerjavo s Slovenijo, namreč ni sabotirala lastnega gospodarstva. Da se Sloveniji približuje še hujši drugi val, a pozor: ne epidemiološki, ampak v obliki ekonomske recesije, daje slutiti tudi premier Janez Janša v javnem pismu ''Vojna z mediji''.

Dobesedni navedek: »Poleg tega pa neizogibno prihaja naslednji, veliko večji krizni val. Recesija.« (Janez Janša, 11.5.2020) https://www.gov.si/novice/2020-05-11-vojna-z-mediji/

Včeraj, 14.5.2020 je bila epidemija uradno preklicana. Vprašanje, če bodo množični mediji kritično opredeljevali vzroke krize, ki je pred vrati, in se torej spomnili na primer na švedski primer. Časnik Delo povzema besede premierja, ki sedaj omenja tudi možnost depresije, ki bi sledila recesiji.

https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-vrati-recesija-morda-tudi-depresija-308829.html

Vlada se sicer tudi hvali, da naj bi Slovenija imela najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar navaja kot vzrok za preklic epidemije. Vendar nismo spregledali, da bi se v primeru, da včeraj niso preklicali epidemije, državne pomoči podaljšale še za trideset dni.

Zahvaljujoč neustreznim ukrepom Sloveniji torej preti huda gospodarska kriza, kateri se ne bo moč izogniti z epidemiološkimi ukrepi. Še več, prebivalstvo, ki se bo znašlo na robu uničenega gospodarstva, se bo še srečevalo z neživljenjskimi ukrepi in zapovedmi aktualne vlade. Zaradi virusa, ki ga 80 % nosilcev niti ne zazna je celotna populacija prisiljena k nošenju mask, socialni distanci, da niti ne omenjamo škodljivega psihofizičnega-eksperimenta v vrtcih in šolah.

Naše javno pismo ste poimenovali satira, vendar ne gre za nikakršno satiro. Gre za pismo iz ljudskih vrst, katere se zavedajo, da je naše vsakdanje življenje več kot prazna statistika.

Na vas bi tudi naslovili vprašanje, kako gledate na dejstvo, da so bili, če ne prvotni ukrepi, za zagotovo pa tisti nadaljevalni, sprejeti brez širše javne debate in torej brez javnega konsenza? In kako gledate na dejstvo, da si je vlada zaradi tega prehlada dovolila aktivirati kazenske določbe Zakona o nalezljivih boleznih, kjer so omenjene finančne kazni za izogibanje obveznemu cepljenju, ki bi ga naj lahko preprosto predpisal minister za zdravje? Se zavedate, da je to protiustavno in hkrati v nasprotju z Deklaracijo o človekovih pravicah?

Odbor za človekove svoboščine, 15.5.2020

PS: Raziskava je pokazala, da je v Sloveniji pribl. 60.000 prebivalcev (po nekaterih podatkih celo več), ki so prišli v stik s koronavirusom. Od tega jih je umrlo pribl. 100, kar pomeni pribl. 0.15% smrtnosti. Od teh 100 jih je 80% umrlo v domovih za ostarele. Torej je pribl. 0,03% možnosti, da umrete za Covid-19, če niste stari nad 75 let in niste v domu za ostarele. Izračun glede na dosegljive podatke. Zakaj torej še vedno takšna represija s strani vlade?

PPS: Ljubljana in Maribor v družbi največjih protestov proti corona-manipulacijam in karanteni v ZDA, v Nemčiji, na Poljskem, Ukrajini, Rusiji, Afriki, Indiji, na Kitajskem itd – 9.maja 2020 je bilo samo v Nemčiji 170 protestov.